ანგარიშის გახსნა MFX Capital-ში

ანგარიშის გახსნა როგორც ონლაინ რეჟიმში, აგრეთვე ოფისში არის შესაძლებელი.

თქვენ დაგჭირდებათ პირადობის მოწმობა, ტელეფონი და ელექტრონული მისამართი. 

რეგისტრაციის პროცესი საკმაოდ ადვილია, და სულ 10 წუთის განმავლობაში გრძელდება. 

  • ეიყვანეთ თქვენი მონაცემები (სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, დაბადების თარიღი და სხვა) შესაბამის სარეგისტრაციო ფორმაში;
  • დაადასტურეთ თქვენი E-mail და მობილურის ნომერი;
  • ანახორციელეთ თანხის ჩარიცხვა პირად კაბინეტში;
  • გადაიტანეთ თანხა მომენტალურად პირადი კაბინეტიდან სასურველ საინვესტიციო ანგარიშზე

გსურთ ანგარიშის გახსნა კომპანიის თბილისის ოფისში?

დარიცხული პროცენტის ყოველთვიური გატანა

ყველაზე პოპულარული გადარიცხვის სისტემების განხილვა

MFX Group Holding და MFX Capital ყველა ინვესტორს თანხას საკუთარი საკომისიოს გარეშე ურიცხავს. ხოლო პირადი კაბინეტიდან გადარიცხვის დროს, საკომისიოს თავად კლიენტი ფარავს. ჩვენ ვიხილავთ საქართველოში ყველაზე პოპულარულ გადარიცხვის სისტემებს. 

2016 წლის 15 აპრილიდან საქართველოში დარეგისტრირებულ ანგარიშებზე ვრცელდება სააქციო პირობები: 0%-იანი საკომისიო საბანკო გადარიცხვაზე. 
MFX Capital თავად ფარავს საკომისიოს ხარჯებს შუამავალ ბანკებთან. 

საბანკო გადარიცხვა
​საქართველოში

ულიმიტოდ

აქციის დასრულებამდე

MFX Capital ფარავს ნებისმიერ საკომისიოს, რომელიც დაკავშირებულია თანხის ჩარიცხვასთან და გადარიცხვასთან.


0%

აქცია ვრცელდება მხოლოდ საქართველოზე 2016 წლის 15 აპრილიდან დარეგისტრირებულ ანგარიშებზე.

გადარიცხვა
​Visa / Mastercard

თვეში 2000 $-მდე

ერთ გადარიცხვაზე

ყურადღება: ემატება თანხის განაღდების საკომისიო 


1,5%

+SWIFT-ის საკომისიო

საბარათე ანგარიშზე გადმორიცხვის დროს საჭიროა ბარათის მფლობელობის დამტკიცება. 
ამის განხორციელება კომპანიის ოფისში არის შესაძლებელი.

გადარიცხვა Webmoney-თ


თვეში 800$-მდე

ჯამურ გადარიცხვებზე



0,8%-2%

increase in open rates

შესაძლებელია შემდგომი გადარიცხვა საბანკო ანგარიშზე

RBK Money

თვეში 800$-მდე

ჯამურ გადარიცხვებზე


0%

ანაზღაურდება კომპანიის მიერ

რეგისტრაციის დროს გთხოვთ მიმართოთ MFX Capital-ის საინვესტიციო ექსპერტს. 

პროგრამის ხელშეკრულების გაფორმება

კლიენტთა უფლებების დაცვის მიზნით, MFX Group აფორმებს ხელშეკრულებას ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ხელშეკრულების გაფორმება ხდება კლიენტსა და Master Services INC-ის შორის, სადაც Master Services INC იღებს ვალდებულებას დაიცვას კლიენტის საბაზისო კაპიტალი, და უზრუნველყოფს მას საკუთარი ქონებით, სარეზერვო კაპიტალით და მოქმედი აქტივებით.

მიიღეთ მაქსიმუმი ჩვენთან თანამშრომლობით!

კლიენტებთან ურთიერთობა

ჩვენი კლიენტებთან ურთიერთობის სამსახური დაგეხმარებათ და გაგიწევთ კონსულტაციას ნებისმიერ საკითხზე. 
უბრალოდ დაგვიკავშირდით: 2 158 999.
ანგარიშის გახსნის შემდგომ, თქვენ გეყოლებათ პირადი საინვესტიციო ექსპერტი, რომელთანაც დაკავშირებას 24 საათის განმავლობაში შეგეძლებათ. 

ფულის მართვის სწავლა

MFX Capital ყოველთვიურად ატარებს დახურულ ვებინარებს ინგლისურ და რუსულ ენაზე ისეთ თემებზე როგორებიც არიან:

  • პირადი ფინანსების მართვა, და დაგეგმარება. 
  • ბიზნესის გახსნა და განვითარება

ვებინარებზე დასწრება შეუძლიად მხოლოდ MFX Capital-ის კლიენტებს. 

პირადი საინვესტიციო ექსპერტი

საინვესტიციო ექსპერტის მომსახურება მოიცავს თანხების ეფექტურად გადანაწილებას, ინვესტირების ან რეინვესტირების რჩევების მიცემას კლიენტის შემოსავლის მაქსიმალური ზრდის მიზნით. აგრეთვე, საინვესტიციო ექსპერტის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ მარტივად მართოთ პირად ჩარიცხვა-გადარიცხვის პროცესები და ისარგებლოთ პროცენტის გატანის პრიორიტეტული დამუშავების მომსახურებით. 

გაიცანით თქვენი საინვესტიციო ექსპერტი!