ჰოლდინგის ჯილდოები 2014 - 2015 წლისთვის

2015 წლის აზიის საუკეთესო ბროკერი

2015 წლის ყველაზე ინოვაციური გადაწყვეტილებები აზიის ფინანსურ ბაზრებზე

2015 წლის საუკეთესო საინვესტიციო პროდუქტი
​(ჰონგ კონგი)

წლის ბროკერი
​(საერთაშორისო IAFT კონფერენციაზე)

2014 წლის საუკეთესო საინვესტიციო პროდუქტი

სიმდიდრე - ცხოვრების სრულად შეგრძნების საშუალებაა...

Henry David Thoreau

ჰოლდინგის პრეზიდენტი - იგორ ვოლკოვი

MFX Group-ის სწრაფი ზრდის ტემპი ცვლის კომპანიის შიდა და გარე პროცესებს.დღეს MFX Group სთავაზობს არა მხოლოდ პლატფორმას ტრეიდერებისათვის, არამედ წარმოადგენს ინოვატორს საინვესტიციო და ფულის მართვის სფეროში. 


2015 წელს ჩვენ განვახორციელეთ რიგი ცვლილებები ორგანიზაციაში. MFX Group-ში შემავალი კომპანიები უკვე ფუნქციონირებენ დამოუკიდებლად, და მათ მოაქვთ უფრო მაღალი შემოსავალი თითო ინვესტირებულ დოლარზე, ვიდრე ოდესმე. 


როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ ბაზარს MFX Capital-ის პროგრამა, ჩვენ გვმართავდა სურვილი დავნერგოთ დაცული საინვესტიციო პროდუქტი, რომელსაც მოაქვს უფრო მეტი შემოსავალი, ვიდრე საფინანსო ბაზრის სხვა მონაწილეების პროდუქტებს. პროგრამის დაარსებიდან სულ რაღაც 2 წელიწადში, MFX Capital-მა მოუტანა თავის კლიენტებს შემოსავალი, რომელიც უტოლდება ან უმეტეს შემთხვევაში აჭარბებს მათ ყოველთვიურ ხელფასს ან დივიდენტს ბიზნესიდან. 
ამ ყველაფერთან ერთად, ჰოლდინგის აქტივები და ტრანსაქციების მოცულობა თითქმის ორჯერ არის გაზრდილი. 


2016 წლის გეგმა მოიცავს ინვესტორების ფართო სპექტრზე გასვლას, და ფულის მართვის სტრატეგიების გამომუშავებას ინდივიდუალურ რეჟიმში. ამისთვის შექმნილია სპეციალური საინვესტიციო ექსპერტების ჯგუფი, რომელთანაც კონსულტაციის გავლა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. 


MFX Group (Master Services INC)

MFX Group (Master Services INC) წარმოადგენს გლობალურ ფინანსურ ჰოლდინგს,, რომელსაც გააჩნია ოფისები 30-ზე მეტ ქვეყანაში, და რომლის მომსახურებით ათასობით კლიენტი სარგებლობს. ჰოლდინგში შემავალი პირველი კომპანია - Master Forex დაფუძნებულია 2006 წელს. ორი წლის შემდეგ კომპანიამ განახორციელა რებრენდინგი MFX Broker-ში, და ორ ცალკეულ კომპანიასთან - MFX Academy და MFX Affiliate ერთად გახდა MFX Group Holding-ის ნაწილი.

ჰოლდინგის სწრაფი ზრდა განპირობებულია არა მხოლოდ დადებითი რეპუტაციით, რომლის სათავეში რესურსების გადანაწილების და რისკების მართვის სწორი პოლიტიკა დგას, არამედ ფინანსური მომსახურების კომპლექსური გადაწყვეტილებების შეთავაზებითაც. 


MFX Capital-ის პროგრამა მომხმარებლების ფართო სპექტრისთვის ხელმისაწვდომი გახდა 2013 წლის ოქტომბრიდან. ამ პროგრამის შექმნის მიზეზი ჰოლდინგის გაფართოვება და განვითარებად ბაზრებზე საქმიანობის ზრდას უკავშირდება. 

პროგრამის მიერ შემოთავაზებული წინადადებები ითვალისწინებენ მაკრო და მიკროეკონომიკური რისკების ფართო სპექტრს, იმისათვის რომ კლიენტებმა თავი მაქსიმალურად დაცულად იგრძნონ.

  • DSC_0027.JPG
  • Screenshot_6.jpg
  • Screenshot_7.jpg
  • Screenshot_12.jpg
  • Screenshot_7.jpg
  • 13.jpg
  • Screenshot_4.jpg